Projekt eSticky rozwija się pełną parą, a badania ukierunkowane na jego funkcjonowanie są coraz bardziej precyzyjne.

Jednym z aspektów, który zasługuje na uwagę, jest zastosowanie wzornictwa przemysłowego, którego celem jest optymalizacja ergonomicznych i funkcjonalnych systemów i produktów poprzez zastosowanie „designu naukowego”. Zaprojektowanie estetycznego produktu, poprzez wysoce techniczny projekt, pozwala na tworzenie produktów wysokiej jakości ze zdecydowanie pozytywnym odbiorem.

Należy podkreślić, że w projektach takich jak eSticky dobry design i użyteczność wpływają na uprzyjemnienie użytkowania, zwłaszcza jeśli produkty są skierowane do osób starszych z problemami związanymi z pamięcią.

Pomoc osobom cierpiącym na chorobę Alzheimera lub demencję jest możliwa, ale należy podjąć znaczny wysiłek technologiczny, społeczny i komunikacyjny, aby osoby te mogły zachować niezależność w codziennych działaniach: dzięki opracowaniu eSticky dla realizacji prostych rutynowych czynności, takich jak zażywanie leku, nigdy nie pozostaną one bez pomocy.