Uniwersalne podejście do projektowania stosowane przez eSticky to proces tworzenia produktów, które są łatwo dostępne nawet dla osób z niepełnosprawnościami. Produkty te są w stanie sprostać indywidualnym preferencjom i możliwościom, skutecznie przekazują niezbędne informacje – niezależnie od warunków środowiskowych i możliwości sensorycznych użytkownika – i można do nich podejść, dosięgnąć, manipulować nimi i używać niezależnie od rozmiarów ciała, postawy czy mobilności danej osoby. 

Stosowanie zasad uniwersalnego podejścia do projektowania minimalizuje potrzebę stosowania technologii wspomagających, co skutkuje produktami kompatybilnymi z technologiami wspomagającymi i sprawia, że produkty mogą być używane przez wszystkich, nie tylko osoby niepełnosprawne, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznych projektów.

 

Podejście do projektowania uniwersalnego: maksymalna dostępność dla wszystkich 

Efektem tego typu podejścia jest funkcjonalność produktu, z której korzystają różni użytkownicy, a nie tylko osoby niepełnosprawne. 

Aby lepiej zrozumieć tę koncepcję, możemy posłużyć się małym przykładem. 

Chodniki bez barier, zaprojektowane z myślą o udostępnieniu chodników i ulic osobom na wózkach inwalidzkich, są obecnie często wykorzystywane przez dzieci na deskorolkach, rodziców z wózkami dziecięcymi i pracowników dostawczych z wózkami na kółkach. Podobnie drzwi, które otwierają się automatycznie, gdy ktoś się do nich zbliża, są bardziej dostępne dla wszystkich, w tym małych dzieci, pracowników z zajętymi rękami i osób korzystających z chodzików lub wózków inwalidzkich.

Zazwyczaj produkty są projektowane tak, aby były bardziej odpowiednie dla przeciętnego użytkownika. Natomiast produkty zaprojektowane zgodnie z zasadami Uniwersalnego Podejścia do Projektowania są tak zaprojektowane, aby każdy mógł z nich korzystać w jak największym stopniu.

 

Podejście do projektowania uniwersalnego: 7 zasad

W Centrum Uniwersalnego Projektowania na Uniwersytecie Stanowym Karoliny Północnej grupa architektów, projektantów produktów, inżynierów i badaczy zajmujących się projektowaniem środowiska stworzyła zestaw zasad uniwersalnego projektowania, które mają stanowić wytyczne przy projektowaniu środowisk, komunikacji i produktów. W szczególności określono siedem zasad. 

  • Uczciwe wykorzystanie

Projekt jest użyteczny i rynkowy nawet dla osób o różnych zdolnościach. Na przykład strona internetowa zaprojektowana tak, aby była dostępna dla wszystkich, w tym osób niewidomych, wykorzystuje tę właśnie zasadę.

  • Elastyczność użytkowania

Projekt dostosowuje się do szerokiego zakresu indywidualnych preferencji i możliwości. Przykładem może być muzeum, które pozwala zwiedzającym wybrać pomiędzy czytaniem a słuchaniem opisu zawartości gabloty.

  • Proste i intuicyjne użytkowanie

Korzystanie z projektu jest łatwe do zrozumienia, niezależnie od doświadczenia, wiedzy, umiejętności językowych czy poziomu koncentracji użytkownika. Sprzęt w laboratorium naukowym z czytelnymi i intuicyjnymi przyciskami sterującymi jest doskonałym przykładem zastosowania tej zasady.

  • Odczuwalna informacja

Projekt skutecznie przekazuje użytkownikowi niezbędne informacje, niezależnie od warunków otoczenia czy możliwości sensorycznych. Przykładem zastosowania tej zasady jest sytuacja, gdy programy telewizyjne wyświetlane w hałaśliwych miejscach publicznych zawierają napisy.

  • Tolerancja dla błędów

Projekt minimalizuje zagrożenia i negatywne konsekwencje przypadkowych lub niezamierzonych działań. Przykładem wyrobu stosującego tę zasadę jest program edukacyjny, który zapewnia wskazówki, gdy użytkownik dokona niewłaściwego wyboru.

  • Niewielki wysiłek fizyczny

Projekt może być używany wydajnie i wygodnie bez zmęczenia. Drzwi, które są łatwe do otwarcia przez osoby o różnych cechach fizycznych, doskonale pokazują zastosowanie tej zasady.

  • Wielkość i przestrzeń dla podejścia i użytkowania

Zapewniona jest odpowiednia wielkość i przestrzeń dla podejścia, sięgnięcia, obsługi i użytkowania, niezależnie od wielkości ciała, postawy i mobilności użytkownika.

 

eSticky: niezależne przeżywanie dnia

eSticky to prawdziwa cyfrowa karteczka typu post-it, która pomaga starszym osobom pamiętać o codziennych zobowiązaniach i drobnych spotkaniach. Celem projektu jest wspieranie osób z problemami pamięciowymi, aby mogły zachować niezależność w życiu. Dlatego też przyjęliśmy podejście Universal Design. 

Oto trzy główne cechy technologii eSticky:

  • Przyjazność dla użytkownika: nasze systemy są projektowane dla osób starszych, więc będą miały bardzo prostą strukturę i grafikę;
  • Zdalne sterowanie: usługi w chmurze oferowane przez serwer domowy i zarządzane przez jego oprogramowanie pośrednie, upraszczają połączenie i zdalne zarządzanie wyświetlaczami eSticky przez opiekuna i członków rodziny;
  • Bateria: wyświetlacze będą oparte na systemie operacyjnym Android i wyposażone w łączność 3G, WI-FI oraz BLE (Bluetooth Low Energy).

 

Razem, aby pomóc ludziom zyskać nową perspektywę.