Celem urządzenia jest umożliwienie jasnego i przejrzystego przekazywania informacji osobom z zaburzeniami pamięci, ale projekt symbolizuje więcej.
Interfejs staje się swego rodzaju drugą skórą, a wyświetlacz nie jest postrzegany jako zewnętrzne ciało. To powoduje refleksję nad jeszcze bardziej skutecznym i włączającym planem komunikacji.

Realizacja projektu europejskiego wymaga szczegółowego przestudiowania aspektu komunikacyjnego: nie tylko pod kątem możliwości wyboru języka, w którym będzie można komunikować się za pośrednictwem urządzenia, ale także, a przede wszystkim, z uwagi na znaczenie technologiczne i społeczne.

Strategia komunikacji jest mocną stroną międzynarodowego projektu, ponieważ tylko dzięki efektywnemu planowi komunikacji można zrozumieć, jakie korzyści płyną z cyfrowej karteczki samoprzylepnej.

W czerwcu partnerzy z dumą osiągnęli pierwsze cele projektu, wybierając również systemy komunikacji odpowiednie do rozpowszechniania celu projektu, nakreślając wyzwania i możliwości należące do sfery komunikacyjnej.