Projekt eSticky wynika z potrzeby opracowania urządzenia, które jest ważnym narzędziem wsparcia dla osób z dysfunkcjami pamięci.
Pamięć jest tym, co pozwala nam budować naszą tożsamość, definiując, kim jesteśmy.
W starszym wieku plastyczność neuronów i czynności związane z hipokampem (obszar mózgu odpowiedzialny za pamięć) ulegają drastycznemu pogorszeniu; wiele zaburzeń związanych z początkiem demencji powoduje kalectwo i dotyka dużą liczbę osób starszych.
Zaburzenia pamięci wymagają ciągłego monitorowania, ponieważ zapominamy o najbardziej elementarnych, ale jednocześnie fundamentalnych czynnościach.

Rozważając przypadek starszej osoby, która codziennie musi zażywać leki, bardzo ważna jest „dobra pamięć”. Członkowie rodzin osób starszych żyjących oddzielnie, są ciągle zaniepokojeni, ponieważ nie zawsze mogą informować swoich bliskich np. o tym, jakie leki powinni zażywać. Technologia na tym polu – i nie tylko – oferuje cenną pomoc: zaprojektowano wiele urządzeń, które mogą monitorować działania, wykorzystując internet i systemy sztucznej inteligencji. Dlatego narodził się e-Sticky, którego celem jest wspieranie osób starszych w zachowaniu autonomii codziennego życia.
Nowe urządzenie, współfinansowane dzięki europejskiemu projektowi programu AAL oraz współpracy siedmiu firm partnerskich (HICS SRL, KI-I – Competence Network, University of Cyprus, Harpo Sp. z oo, Werner Daxberger, Gerd Rosenauer, Assistenz24 gemeinnützige GmbH), będzie cyfrową karteczką samoprzylepną, która pomoże starszym osobom w zapamiętywaniu codziennych zobowiązań i spotkań, a także połączy je z rodzinami.