eSticky jest skonfigurowany jako cyfrowa karteczka samoprzylepna, która może przekazywać informacje i przesyłać powiadomienia.

Podczas ostatniego spotkania partnerów można było przeanalizować i omówić 9 podstawowych charakterystyk, składających się na morfologię urządzenia, takich jak np. wyświetlacz – ocena jego wielkości i jasności – umieszczenie światła LED w celu wizualnego wzmocnienia przekazu lub oczekiwane zużycie energii.

Rozważenie, w jaki sposób należy zmontować zestaw eSticky, jest niezbędnym elementem dobrego działania. Jeśli urządzenie nie jest zaprojektowane i zoptymalizowane do założonego celu, nie będzie zbyt przystosowane i nie będzie w stanie zaoferować wymaganej pomocy. Ta faza projektowania jest delikatna, a każdy partner włożył odpowiedni wkład w zapewnienie pozytywnego wyniku produktu. Ważną pomocą jest wybór możliwości wdrożenia w systemie urządzeń akustycznych lub świetlnych w celu wzmocnienia znaczenia przekazu.

W świetle rozważań, które pojawiły się na spotkaniu zespołu eSticky, konieczna jest dalsza współpraca w celu osiągnięcia wysokiej wydajności produktu.