W dniach 2 i 3 marca odbędzie się konferencja naukowa pod hasłem „Mózg – Rozwój – Komunikacja”, na której nie zabraknie również eSticky!

Celem I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Mózg – Rozwój – Komunikacja jest potrzeba interdyscyplinarnego wsparcia, polegająca na stworzeniu forum dla prezentacji i dyskusji stanowisk, podejść, teorii, paradygmatów, wyników badań, a także rozwiązań i programów terapeutycznych.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych oraz specjalistów zajmujących się rozwojem i pracą terapeutyczną.

Pierwszy dzień konferencji zdominują debaty naukowe. W drugim dniu odbędą się warsztaty szkoleniowe.

Wszystkie informacje dostępne są tutaj: http://www.mozg2022.bok-ump.pl/