👀 Stężenie określonego białka w płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF – cerebrospinalfluid), czyli płynie otaczającym mózg i rdzeń kręgowy, jest wiarygodnym wskaźnikiem przebiegu choroby Alzheimera.

 

👉 Zespół naukowców z Washington University School of Medicine w St. Louis odkrył, że płyn mózgowo-rdzeniowy osób cierpiących na tę formę demencji zawiera nierozpuszczalny fragment białka tau, jednego z głównych czynników przyczyniających się do śmierci neuronów w chorobie Alzheimera: ilość tego markera w płynie mózgowo-rdzeniowym jest wprost proporcjonalna do rozprzestrzeniania się splotów tau w mózgu.

 

Kiedy poziomy białka w płynie mózgowo-rdzeniowym porównano z badaniami PET mózgu pacjentów, zauważono, że są one ściśle powiązane z ilością splotów tau w mózgu: technika ta jest w stanie dokładnie zmierzyć ich nagromadzenie, a tym samym także uszkodzenia poczynione w neuronach pacjentów.

 

✅ Oprócz poprawy diagnostyki, procedura może otworzyć nowe drogi badań w dziedzinie, która bardzo tego potrzebuje.

MTBR tau wykryto również pomiędzy neuronami i obecnie pojawia się pytanie czy odgrywa on rolę w ułatwianiu transportu tau z jednej części mózgu do drugiej dotkniętej chorobą.