Projektowanie aplikacji dla służby zdrowia to bardzo złożony proces, który wiąże się z dużą odpowiedzialnością dla projektantów doświadczeń użytkownika (UX – User Experience): najlepiej w pierwszej kolejności postawić pacjenta w centrum procesu projektowania, zaangażować go oraz sprawić, by informacje były dla niego dostępne i łatwe do znalezienia poprzez kilka prostych kroków. 

Ogólnie rzecz biorąc, możemy ustalić pewne wspólne punkty w projektowaniu UX udanych aplikacji opieki zdrowotnej:

▪️ Przejrzysty i minimalistyczny design;

▪️ Tworzenie starannych i funkcjonalnych ekranów, zwłaszcza początkowych; 

▪️ Stosowanie zasady stopniowego udostęniania informacji: czyli udostępniania informacji użytkownikom w sposób sukcesywny, umożliwiający im zarządzanie nimi i ich zrozumienie;

▪️ Ograniczenie ilości wprowadzanych danych: wsparcie procesów automatycznego zestawiania, stopniowa walidacja pól, tworzenie usprawnionych formularzy;

▪️ Wprowadzanie precyzyjnych i naukowo potwierdzonych informacji: sektor medyczny wymaga ostrożności i specyficznego podejścia.