Κατηγορία: Μη κατηγοριοποιημένο

Ιστορίες χρηστών: η διαδικασία αλληλεπίδρασης των πρωτογενών και δευτερογενών χρηστών με το eSticky

Στόχος του προγράμματος eSticky είναι να υποστηρίξει τα άτομα με προβλήματα μνήμης να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους στη ζωή. Για να το πετύχουμε αυτό,…

Logo of the italian "Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca"

Logo of the National Centre for Research and Development (NCBR)

Project partially funded by AAL Joint programme and “Ministry for Education, University and Research” (Italy), “Research & Innovation Foundation” (Cyprus), “The National Centre for Research and Development” (Poland) and “FFG Forschung wirkt” (Austria) under the Grant Agreement number AAL-2019-6-179-CP.

Copyright © 2020 HICS SRL – Facebook
Powered by Broxlab

Μετάβαση στο περιεχόμενο