Κατηγορία: news

Εργονομικές απαιτήσεις των επιμέρους στοιχείων υλικού του eSticky

Όταν μιλάμε για εργονομικό σχεδιασμό αναφερόμαστε σε μια βελτιστοποιημένη διασύνδεση μεταξύ «ανθρώπου και μηχανής». Στο έργο eSticky, ο εργονομικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τόσο τη φυσική…

Logo of the italian "Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca"

Logo of the National Centre for Research and Development (NCBR)

Project partially funded by AAL Joint programme and “Ministry for Education, University and Research” (Italy), “Research & Innovation Foundation” (Cyprus), “The National Centre for Research and Development” (Poland) and “FFG Forschung wirkt” (Austria) under the Grant Agreement number AAL-2019-6-179-CP.

Copyright © 2020 HICS SRL – Facebook
Powered by Broxlab

Μετάβαση στο περιεχόμενο