Οι ηλικιωμένοι είναι φορείς σοφίας και εμπειρίας, αλλά και θεματοφύλακες της μνήμης και των αναμνήσεων που συνδέονται με την ιστορία και την οικογένεια. Ωστόσο, το φαινόμενο της γήρανσης συνδέεται αναπόφευκτα και με την απώλεια λειτουργιών και τη σταδιακή επιδείνωση της μνήμης. Πράγματι, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι τείνουν συχνά να ξεχνούν ορισμένα πράγματα, σαν να φθείρεται αυτό το εξελιγμένο σύστημα των αναμνήσεων, καθιστώντας την ανάκτησή τους δύσκολη και όλο και λιγότερο σαφή. 

Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει επίσης η πιθανότητα εμφάνισης άνοιας, δηλαδή νευροεκφυλιστικών ασθενειών που προκαλούν σοβαρές βλάβες στη μνήμη ενός ατόμου. 

Το έργο eSticky έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ηλικιωμένους να αποκτήσουν νέες προοπτικές, βοηθώντας τους να θυμούνται τις καθημερινές τους υποχρεώσεις και τα μικρά ραντεβού τους. 

 

Απώλεια μνήμης: φυσιολογικές πτυχές και εμφάνιση της άνοιας 

Όπως όλα τα άλλα κύτταρα, έτσι και οι νευρώνες μπορούν να καταστραφούν με την πρόοδο της ηλικίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εξασθένιση της μνήμης θεωρείται ένα εντελώς φυσιολογικό φαινόμενο. 

Ωστόσο, η επιδείνωση της μνήμης που σχετίζεται με τη φυσική γήρανση δεν είναι πάντα φυσιολογική, κρύβοντας πίσω της την εμφάνιση άνοιας, όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ. Αυτή η νευροεκφυλιστική ασθένεια προκαλεί αυξανόμενη απώλεια νευρώνων, ιδίως στις περιοχές της μνήμης. Αρχικά, το άτομο που πάσχει από τη νόσο Αλτσχάιμερ τείνει να ξεχνάει πρόσφατα επεισόδια και πληροφορίες, αλλά αργότερα επέρχεται γνωστική έκπτωση, που οδηγεί σε πλήρη απώλεια της ανεξαρτησίας.

 

Οι επιπτώσεις της νόσου Αλτσχάιμερ στη μνήμη 

Η μνήμη αποτελεί μία από τις ικανότητες που επηρεάζονται περισσότερο από τη νόσο Αλτσχάιμερ. Για να κατανοήσουμε πώς αποδυναμώνεται από τη νόσο, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι χωρίζεται σε τέσσερα στάδια 

  1. απόκτηση και κωδικοποίηση πληροφοριών
  2. αποθήκευση,
  3. μετασχηματισμός,
  4. έκφραση. 

Στην πραγματικότητα, η μνήμη δεν είναι ένα ενιαίο σύστημα, αλλά αποτελείται από μια σειρά υποσυνόλων που διαφέρουν μεταξύ τους σε σχέση με τις νευρικές δομές που τις διέπουν και με βάση τις λειτουργίες που επιτελούν.

Ο Alois Alzheimer ήταν ο πρώτος που περιέγραψε τη νόσο του Alzheimer ως μορφή προϊούσας άνοιας το 1907. Σήμερα, αποτελεί μία από τις συχνότερα διαγνωσμένες μορφές άνοιας. Η ασθένεια αυτή ονομάζεται άνοια ακριβώς επειδή επηρεάζει τις γνωστικές ικανότητες, οι οποίες αποτελούν τους πόρους της μνήμης και οι οποίες καταστρέφονται σταδιακά. 

Η αναγνώριση της παρουσίας της νόσου αποτελεί μια από τις πιο περίπλοκες και ύπουλες προκλήσεις και για την οικογένεια του ασθενούς. Στην πρώτη φάση της νόσου, αυτή που χαρακτηρίζεται από μικρά σήματα συναγερμού, οι συγγενείς του ατόμου με Αλτσχάιμερ δεν ανησυχούν για τις μικρές λησμονιές, οι οποίες δικαιολογούνται από τη γήρανση. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πάντα πιθανό για ένα ηλικιωμένο άτομο να αποκαλέσει ένα αντικείμενο με διαφορετικό όνομα από το δικό του, να επαναλάβει τις ίδιες ερωτήσεις, να πει την ίδια ιστορία πολλές φορές ή να ξεχάσει πού έχει αποθηκεύσει τα αντικείμενα.

 

eSticky: το ψηφιακό post-it που βοηθάει τη μνήμη 

Είμαστε επτά εταίροι από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Αυστρία, Κύπρος και Πολωνία. Ενώσαμε τις δεξιότητες και τις γνώσεις μας στον σχεδιασμό, το μάρκετινγκ και την τεχνολογία στο έργο eSticky για το AAL, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης που υποστηρίζει την ενεργό και ανεξάρτητη διαβίωση

Αυτό που κάνμε ήταν να φανταστούμε ένα ψηφιακό σημείωμα post-it που βοηθά τους ηλικιωμένους να θυμούνται τις καθημερινές τους υποχρεώσεις και τα μικρά ραντεβού τους. Ένα δίκτυο γραφικών οθονών βοηθά τον χρήστη δείχνοντας σημαντικές πληροφορίες, όπως 

  • προγραμματισμένες εκδηλώσεις,
  • υπενθυμίσεις φαρμάκων,
  • διατροφικές συστάσεις. 

Στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει τα άτομα με προβλήματα μνήμης να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους στη ζωή.

 

Να ζουν τις ημέρες τους ανεξάρτητα.