Η άνοια δεν κάνει ένα διάλειμμα σε περιόδους του κοροναϊού.
Οι περιστάσεις που προκαλούνται από τη μοναξιά και τη λιγότερη αλληλεπίδραση τείνουν να επιδεινώσουν τις καταστάσεις για τους πληγέντες και τους συγγενείς τους.
Ως εκ τούτου, ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να ακούσουμε τις ανησυχίες και τις επιθυμίες των πληγέντων, των συγγενών και των φροντιστών τους κυρίως σε σχέση με τη βοήθεια, ότι το νέο μας προϊόν eSticky θα είναι σε θέση να δώσει.
Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2020 πραγματοποιήσαμε αξιολογήσεις των mockup διεπαφής χρήστη του eSticky με χρήστες. Δοκιμάστηκαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με τελικούς χρήστες στην Πολωνία και την Αυστρία.
Γενικά μέχρι στιγμής 27 χρήστες, πρωτοβάθμιοι, δευτεροβάθμιοι και επαγγελματίες φροντιστές (9 άνδρες και 18 γυναίκες στην ηλικία των 34-67 ετών από αστικές και αγροτικές περιοχές), έχουν εκφέρει τη γνώμη τους. Η γνώση πληροφορικής τους κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ των συμμετεχόντων χρηστών με ελάχιστη, μέτρια και υψηλή γνώση (αλλά όλοι οι χρήστες είχαν τουλάχιστον μια μικρή εμπειρία με τα συστήματα πληροφορικής). Δυστυχώς, λόγω των ισχυόντων κανονισμών, οι περισσότερες συνεντεύξεις το 2020 έπρεπε να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.
The UI has been perceived positively in general. We were also able to take good suggestions and ideas with us and give them to our colleagues in the EU project for design and technical development. Οι απόψεις των χρηστών για την διεπαφή του χρήστη ήταν γενικά θετικοί. Μπορέσαμε επίσης να πάρουμε καλές προτάσεις και ιδέες και να τις μοιραστούμε με τους συναδέλφους μας στο εργο σχετικά με τον σχεδιασμό και τεχνικό προγραμματισμό.