Τι είμαστε χωρίς μνήμη; Είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουμε τις καθημερινές προκλήσεις ξεχνώντας ποιοι είμαστε ή το όνομα των αντικειμένων που μας περιβάλλουν.
Η μνήμη είναι μια περιοχή που δεν έχει ακόμη εξερευνηθεί από την επιστήμη, αλλά η έρευνα βρίσκεται σε καλό δρόμο.
Ο όρος μνήμη υποδηλώνει τη γνωστική ικανότητα χάρη στην οποία είμαστε σε θέση να αποθηκεύουμε δεδομένα και να εκτελούμε ενέργειες.
Η πολύτιμη αυτή λειτουργία διεξάγεται από τη μνήμης και χωρίζεται σε

μακροχρόνια μνήμη (απεριόριστη διάρκεια)
βραχυπρόθεσμη μνήμη (μικρή ποσότητα πληροφοριών για 20/30 δευτερόλεπτα)

Οι καθημερινές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται από επαναλαμβανόμενες χειρονομίες. Αν θέλαμε να παρουσιάσουμε ένα παράδειγμα, θα μπορούσαμε να καταφύγουμε στη διαδικαστική μνήμη που ενεργοποιούμε όταν οδηγούμε: μαθαίνουμε μια σειρά από ενέργειες που, επαναλαμβανόμενες συχνά, δεν έρχονται στη συνείδηση και εκτελούνται αυτόματα. Προκύπτει από μόνο του ότι η μνήμη είναι το κέντρο ελέγχου των δραστηριοτήτων μας και πρέπει να διατηρηθεί. Ωστόσο, με την πρόοδο της ηλικίας είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα με την ικανότητα μνήμης, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και η άνοια.
Οι διαταραχές αυτές χαρακτηρίζονται από αδυναμία εκτέλεσης απλών λειτουργιών, θέτοντας επίσης σε κίνδυνο την αυτοβιογραφική μνήμη και τη σχέση με τα αγαπημένα πρόσωπα.
Οι δυσκολίες δεν αφορούν μόνο το άτομο που πάσχει από τη διαταραχή, αλλά επεκτείνονται και στην οικογένεια, η οποία θα πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς τον ηλικιωμένο.
Οι λειτουργίες που σχετίζονται με τη μνήμη δεν επηρεάζουν μόνο τους ηλικιωμένους.
Η εφαρμογή εργαλείων για τη στήριξη των “αδύναμων” ατόμων επιδιώκει έναν διπλό στόχο: την προστασία της υγείας των ατόμων που πάσχουν από αυτές τις ασθένειες και την ανακούφιση των οικογενειών.
Το eSticky λειτουργεί ως τεχνολογικός σύνδεσμος μεταξύ ατόμων και οικογενειών, εξασφαλίζοντας τη μετάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας.