Η επανάσταση που επέφερε η εισαγωγή των ΤΠΕ (τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών) ευνοεί την κοινωνική ευημερία με την εισαγωγή ευφυών συστημάτων.
Οι αναδυόμενες τεχνολογίες, που εφαρμόζονται σε κάθε τομέα, προκειμένου να επιτύχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα, απαιτούν μια σταθερή φάση πειραματισμού.

Μεγάλη ικανοποίηση για την πρώτη τεχνική δοκιμή του υλικού eSticky.

Η εταιρεία HICS, μητρική εταιρεία του έργου eSticky, ξεκινά τη φάση δοκιμής του συστήματος υλικού του ψηφιακού post-it και οι εταίροι συμβάλλουν στην έναρξη της δοκιμής.
Η κοινοπραξία, που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει άτομα με γνωστικές δυσκολίες που σχετίζονται με τη χρήση της μνήμης, επενδύει στην τεχνολογία bluetooth χαμηλής ενέργειας και στην απομακρυσμένη σύνδεση wi-fi.
Το μοντέλο υλικού που σχεδιάστηκε για τη χρήση του eSticky υποβάλλεται στις πρώτες δοκιμαστικές δοκιμές, με σκοπό την παρατήρηση, την αξιολόγηση και την ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Η διεπαφή, η ευχρηστία και οι χρόνοι αντίδρασης αποτελούν μέρος των διαδικασιών που ανήκουν στη διάσταση των ΤΠΕ, δεδομένου ότι απαιτούν εμπειρική παρατήρηση και επαλήθευση.
Η τελική δοκιμή ενός προϊόντος είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή και τη διανομή στην αγορά: αν δεν καταφέρετε να περάσετε τη φάση της δοκιμής, πρέπει να αναθεωρήσετε ολόκληρη την αρχιτεκτονική του υλικού.