Το eSticky είναι διαμορφωμένο ως ψηφιακό post-it ικανό να επικοινωνεί πληροφορίες και να μεταδίδει ειδοποιήσεις.

Στην τελευταία συνάντηση που πραγματοποίησαν οι εταίροι ήταν δυνατόν να αναλυθούν και να συζητηθούν οι 9 βασικοί χαρακτήρες που συνθέτουν τη μορφολογία της συσκευής, όπως η οθόνη – αξιολογώντας το μέγεθος και τη φωτεινότητά της – η εισαγωγή ενός φωτός LED για την οπτική ενίσχυση του μηνύματος ή η αναμενόμενη κατανάλωση ενέργειας.

Το πώς πρέπει να συναρμολογηθεί το κουτί eSticky είναι βασικό στοιχείο για την καλή λειτουργία. Εάν η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί και βελτιστοποιηθεί για τον καθορισμένο σκοπό, δεν θα είναι πολύ προσαρμοστική και δεν θα είναι σε θέση να προσφέρει τη ζητούμενη βοήθεια. Αυτή η φάση σχεδιασμού είναι λεπτή και κάθε εταίρος συνέβαλε ενεργητικά ώστε το προϊόν να έχει θετικό αποτέλεσμα. Η επιλογή της δυνατότητας εφαρμογής ακουστικών ή φωτεινών συσκευών στο σύστημα για την περαιτέρω ενίσχυση του νοήματος ενος μηνύματος αποτελεί έγκυρη βοήθεια.
Υπό το πρίσμα των εκτιμήσεων που προέκυψαν από τη συνάντηση της ομάδας eSticky, προέκυψε ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων.