Για λόγους διαφύλαξης της υγείας των συμμετεχόντων (πανδημία COVID-19), η παραδοσιακή εναρκτήρια συνάντησης πραγματοποιήθηκε online χάρη στην πλατφόρμα Skype!
Οι επτά εταίροι που συμμετείχαν στη δημιουργία του eSticky, παρά τις διάφορες δυσκολίες που παρουσιάζονται, αρχίζουν την υλοποίηση του έργου αυτού, αποσκοπώντας την παροχή βοήθειας σε άτομα με διαταραχές μνήμης μέσω συστηματικής ενθύμησης των υποχρεώσεων τους.
Το eSticky, στην πραγματικότητα, προτείνεται ως ένα καινοτόμο προϊόν- η φιλοδοξία είναι να γίνει σημείο αναφοράς στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης συνάντησης, καθορίστηκαν οι τομείς εργασίας των διαφόρων εταίρων και προσδιορίστηκαν οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν.
Το έργο είναι αρκετά φιλόδοξο και περιλαμβάνει διάφορες διαδικασίες, όπως το διαχειριστικό μέρος, το βιομηχανικό σχεδιασμό, τη συμμετοχή των χρηστών κ.λπ.
Οι πρωταγωνιστές του έργου, με επικεφαλής την εταιρεία HICS, προέρχονται από διαφορετικούς τομείς και θα συμβάλουν μέσω μιας πολλά υποσχόμενης συνεργασίας στην υλοποίηση του έργου.

HICS
Δραστηριοποιείται στον τομέα της “έξυπνης διαβίωσης” με λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινή ζωή. Ένα από τα κύρια έργα της αποτελεί και η σειρά προϊόντων HICSPERIENCE, που έχει σχεδιαστεί για να απλοποιεί την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τα συστημάτων οικιακού και κτιριακού αυτοματισμού και των λύσεων που προσφέρει ο τομέας του Internet of Things.
Η HICS θα καθοδηγήσει το μάρκετινγκ του τελικού προϊόντος, συντονίζοντας ολόκληρο το έργο.

KI-I
Η αυστριακή εταιρεία ασχολείται με τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ηλικιωμένων ατόμων και ατόμων με αναπηρία.
Θα ασχοληθεί με τον σχεδιασμό της διεπαφής χρήστη, την ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών για smartphones.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Το UCY ασχολείται με την έρευνα στους τομείς της Τεχνολογίας Λογισμικού, του Διαδικτύου και των κινητών τεχνολογιών, της ηλεκτρονικής υγείας και της ηλεκτρονικής μάθησης. Σε αυτό το έργο, το UCY παρέχει τις γνώσεις και την εμπειρία του στον σχεδιασμό και υλοποίηση του Middleware.

HARPO
Πρόκειται για ένα ερευνητικό κέντρο με βάση την Πολωνία το οποίο ασχολείται με υποστηρικτικές τεχνολογίες για άτομα με αναπηρίες. Το κέντρο αυτό θα καθοδηγεί τις διαδικασίες εμπλοκής των χρηστών του eSticky στον σχεδιασμό και ανάπτυξή του. Θα παρέχει συνεχώς ανατροφοδότηση στα υπόλοιπα μέλη του έργου για τη δουλειά τους, μέσω των τακτικών δοκιμών (του συστήματος από χρήστες) που θα διεξάγει.

ASSISTENZ 24
Οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών βοήθειας, με ιδιαίτερη προσοχή σε άτομα με ψυχική και πνευματική αναπηρία. Η A24 ασχολείται κυρίως με τη συμμετοχή των χρηστών στην διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης του συστήματος.

WERNER DAXBERGER
Είναι ένας σχεδιαστής προϊόντων από την Αυστρία με μακρά εμπειρία στο σχεδιασμό αισθητικών προϊόντων. Ο Werner Daxberger έχει ενταχθεί στην ομάδα του eSticky για να σχεδιάσει ένα αποτελεσματικό και επιτυχημένο προϊόν.

X-VISIONS
Ο Gerd Rosenauer είναι σχεδιαστής προϊόντων. Από το 2000, ως ανεξάρτητος επιχειρηματίας, φροντίζει τους πελάτες του δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην τεχνική υλοποίηση της διαδικασίας σχεδιασμού. Μαζί με τον Werner Daxberger θα συμμετέχει στις δραστηριότητες βιομηχανικού σχεδιασμού του προϊόντος.