Η μνήμη είναι αυτό που μας επιτρέπει να οικοδομήσουμε την ταυτότητα μας, καθορίζοντας ποιοι είμαστε. Στα γηρατειά, η νευρωνική πλαστικότητα και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τον ιππόκαμπο (περιοχή του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για τη μνήμη) συνήθως παρουσιάζουν αισθητή ύφεση- πολλές διαταραχές που σχετίζονται άμεσα με την εμφάνιση άνοιας είναι αναπηρικές και επηρεάζουν μεγάλο αριθμό ηλικιωμένων.
Δεδομένου ότι ο παθόν δύναται να ξεχάσει ακόμα και τις πιο θεμελιώδεις, καθημερινές του δραστηριότητες/ενέργειες (όπως το να πιεί νερό), σαφώς, οι διαταραχές μνήμης απαιτούν συνεχή παρακολούθηση. Το έργο eSticky αποτελεί μια απόπειρα ανάπτυξης ενός έγκυρου εργαλείου υποστήριξης για άτομα με τέτοιες δυσλειτουργίες μνήμης.

Λαμβάνοντας υπόψη την περίπτωση μιας ηλικιωμένης γυναίκας που πρέπει να παίρνει καθημερινά κάποιο φάρμακο, αυτή η γυναίκα είναι ζωτικής σημασίας να έχει “καλή μνήμη”. Τα μέλη της οικογένειας των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους, βρίσκονται σε μια κατάσταση συνεχής ανησυχίας, αφού δεν έχουν πάντα την ευχέρεια να στέλνουν υπενθυμίσεις στον ηλικιωμένο για να πάρει τα φάρμακά του. Η τεχνολογία, ομολογουμένως, προσφέρει πολύτιμη βοήθεια σε αυτόν τον τομέα: πολυάριθμες είναι οι συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των ευπαθών αυτών ατόμων, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ συνεισφέρει και το eSticky, στόχος του οποίου είναι να υποστηρίξει τους ηλικιωμένους να διατηρήσουν την αυτονομία της καθημερινής τους ζωής.
Η νέα αυτή συσκευή, η οποία χρηματοδοτείται χάρη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα AAL PROGRAMS και τη συνεργασία επτά συνεργαζόμενων εταιρειών (HICS SRL, KI-I – Competence Network, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Harpo Sp. z o.o., Werner Daxberger aesthetic design, Gerd Rosenauer industrial design engineering , Assistenz24 gemeinnützige GmbH) θα είναι ένα ψηφιακό Post-it που θα βοηθά τους ηλικιωμένους να θυμούνται τις υποχρεώσεις και τα μικρά καθημερινά ραντεβού τους. Παράλληλα, η συσκευή αυτή θα συνδέεται με τις οικογένειες των ατόμων που υποβοηθούνται από αυτή, για τον έλεγχο και ρύθμιση των λειτουργιών της.