Το eSticky είναι ένα ψηφιακό σημείωμα post-it που βοηθά τους ηλικιωμένους να θυμούνται τις καθημερινές τους υποχρεώσεις και μικρά ραντεβού. 

Το σύστημα θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι απλό και ευέλικτο για όλους τους χρήστες. Οι γραφικές οθόνες – στις οποίες θα εμφανίζονται τα post-it και οι οποίες θα προορίζονται για χρήση από τους τελικούς χρήστες – θα έχουν μια πολύ απλή και προσιτή διεπαφή χρήστη και διαδικασία ρύθμισης. Ειδικότερα, η διεπαφή θα βασίζεται στην εμπειρία των εταίρων μας και θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με ομάδες τελικών χρηστών σε δύο χώρες – Πολωνία και Αυστρία. 

Η ανάπτυξη και η αξιολόγηση του συστήματος eSticky θα βασιστεί στην εφαρμογή των προτύπων και των κατευθυντήριων γραμμών του ISO. 

 

Πρότυπα ISO  

Με βάση τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), οι εταίροι της κοινοπραξίας σκοπεύουν να δημιουργήσουν ένα εύχρηστο, αποτελεσματικό και διαδραστικό σύστημα που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών.

Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στα πρότυπα ISO που θα χρησιμεύσουν ως κατευθυντήριες γραμμές για το έργο eSticky.

 

ISO 9241-11:2018: Εργονομία της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-συστήματος – Μέρος 11: Ευχρηστία

Οι ορισμοί και οι έννοιες αυτών των κατευθυντήριων γραμμών θα χρησιμοποιηθούν στο έργο eSticky για να καθοδηγήσουν την εφαρμογή μιας ανθρωποκεντρικής διαδικασίας σχεδιασμού, τηρώντας έτσι τα πρότυπα καθολικού σχεδιασμού.

 

ISO 9241-210:2019: Εργονομία της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-συστήματος – Μέρος 210: Ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός για διαδραστικά συστήματα

Ακολουθεί μια σημείωση εντός του προτύπου αυτού:

Ο όρος ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός χρησιμοποιείται αντί για σχεδιασμός με επίκεντρο τον χρήστη, για να τονιστεί ότι το παρόν έγγραφο αφορά και άλλες επιπτώσεις, όχι μόνο αυτές που γενικά θεωρούνται χρήστες. Ωστόσο, στην πράξη, οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται συχνά συνώνυμα“. 

Ως εκ τούτου, αξίζει να τονιστεί ότι οι όροι χρησιμοποιούνται κατά βάση εναλλακτικά και θα χρησιμοποιούνται με αυτή την έννοια στο έργο. Ο κύριος στόχος του eSticky θα είναι ο σχεδιασμός ενός εύχρηστου συστήματος που θα μπορεί να παρέχει μια σειρά από οφέλη, όπως 

  • αυξημένη παραγωγικότητα,
  • αυξημένη ευημερία των χρηστών,
  • αποφυγή του άγχους,
  • αυξημένη προσβασιμότητα,
  • μειωμένος κίνδυνος ζημιών.

 

ISO/IEC/IEEE 29148-2018: Διεθνές πρότυπο – Μηχανική συστημάτων και λογισμικού – Διαδικασίες κύκλου ζωής

Κατά την ανάπτυξη του eSticky, θα εξεταστεί επίσης η προοπτική της μηχανικής λογισμικού, η οποία περιλαμβάνει διατάξεις για διαδικασίες και προϊόντα που σχετίζονται με τη μηχανική απαιτήσεων για συστήματα και προϊόντα λογισμικού, καθώς και τις διάφορες υπηρεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

 

eSticky: το ψηφιακό σημείωμα post-it που βοηθά τη μνήμη 

Είμαστε επτά εταίροι από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Αυστρία, Κύπρος και Πολωνία. Συγκεντρώσαμε τις δεξιότητες και τις γνώσεις μας στον σχεδιασμό, το μάρκετινγκ και την τεχνολογία στο έργο eSticky για το AAL, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης που υποστηρίζει την ενεργό και ανεξάρτητη διαβίωση.

Αυτό που κάναμε ήταν να φανταστούμε ένα ψηφιακό σημείωμα post-it που βοηθά τους ηλικιωμένους να θυμούνται τις καθημερινές τους υποχρεώσεις και τα μικρά ραντεβού τους. Ένα δίκτυο γραφικών οθονών βοηθά τον χρήστη δείχνοντας σημαντικές πληροφορίες, όπως 

  • προγραμματισμένες εκδηλώσεις,
  • υπενθυμίσεις φαρμάκων,
  • διατροφικές συστάσεις. 

Στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει τα άτομα με προβλήματα μνήμης να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους στη ζωή.

 

Να ζουν τις ημέρες τους ανεξάρτητα.