AAL był wspólnym programem wspierającym aktywne i autonomiczne życie (Active and Assisted Living), powstałym po zakończeniu poprzedniego siedmioletniego programu o nazwie „Ambient Assisted Living”. Ogólnymi celami programu AAL były:

rozszerzać dostępność produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się, w celu poprawy jakości życia osób starszych i osób się nimi opiekujących, a jednocześnie trwałości pomocy systemy;
utrzymanie masy krytycznej transeuropejskich badań stosowanych, rozwoju i innowacji w dziedzinie produktów i usług opartych na ICT na rzecz osób starszych w dobrych warunkach, z udziałem głównie MŚP i użytkowników;
stymulować inwestycje prywatne i poprawiać warunki przemysłowego wykorzystania tych technologii, zapewniając spójne ramy dla rozwoju podejść i rozwiązań na poziomie europejskim, które obejmują wspólne minimalne normy odpowiadające różnym preferencjom społecznym oraz różnym krajowym i regionalnym aspektom regulacyjnym.

W ciągu 7 lat AAL opublikowało 8 zaproszeń międzynarodowych, również finansowanych przez MUR, co doprowadziło do dopuszczenia do finansowania 34 projektów z udziałem 65 włoskich partnerów, którzy zainwestowali łącznie 17 mln euro i otrzymają dofinansowanie publiczne w wysokości 6,7 mln euro .

Działania badawcze w tej dziedzinie będą nadal wspierane w ramach nowego europejskiego partnerstwa o nazwie Transforming Health and Care Services, które jest obecnie przygotowywane i które ma rozpocząć działalność w styczniu 2023 r.

Wnieśliśmy nasze umiejętności i wiedzę w zakresie projektowania, marketingu i technologii do projektu eSticky dla AAL, europejskiego programu badawczo-rozwojowego wspierającego aktywne i niezależne życie