Είμαστε επτά εταίροι από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Αυστρία, Κύπρος και Πολωνία. Έχουμε συγκεντρώσει τις δεξιότητες και τις γνώσεις μας στον σχεδιασμό, το μάρκετινγκ και την τεχνολογία στο έργο eSticky για το AAL, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης που υποστηρίζει την ενεργό και ανεξάρτητη διαβίωση.

Το έργο δημιουργήθηκε από επτά Ευρωπαίους 🇪🇺 εταίρους από την Ιταλία 🇮, την Αυστρία 🇦, την Κύπρο 🇨🇾 και την Πολωνία :

▪️ HICS

▪️ KI-I

▪️ Πανεπιστήμιο Κύπρου

▪️ HARPO

▪️ Assistenz24

▪️ Werner Daxberger

▪️ Gerd Rosenauer

Προσωπικότητες με εμπειρία στον σχεδιασμό, την τεχνολογία και το μάρκετινγκ στην υπηρεσία της έρευνας και της ανάπτυξης για την υποστήριξη της ενεργού και αυτόνομης διαβίωσης