W dniach 2 i 3 marca odbędzie się konferencja naukowa „Mózg – Rozwój – Komunikacja” oraz eSticky!

Celem I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Mózg – rozwój – komunikacja jest
potrzeba wsparcia interdyscyplinarnego ma stanowić forum do prezentacji i dyskusji stanowisk, podejść, teorii, paradygmatów, wyników badań oraz rozwiązań i programów terapeutycznych.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych oraz praktyków zajmujących się pracą rozwojową i terapeutyczną.

Pierwszy dzień konferencji zdominuje debata naukowa. Drugiego dnia odbędą się warsztaty szkoleniowe.

Wszystkie informacje tutaj: http://www.mozg2022.bok-ump.pl/