Στις 2 και 3 Μαρτίου θα γίνει επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Εγκέφαλος – Ανάπτυξη – Επικοινωνία» και θα δώσει το παρών και το eSticky!

Στόχος του 1ου Επιστημονικού και Επιμορφωτικού Συνεδρίου Εγκέφαλος – ανάπτυξη – επικοινωνία είναι
Η ανάγκη για διεπιστημονική υποστήριξη είναι η παροχή ενός φόρουμ για την παρουσίαση και συζήτηση θέσεων, προσεγγίσεων, θεωριών, παραδειγμάτων, ερευνητικών ευρημάτων, καθώς και θεραπευτικών λύσεων και προγραμμάτων.

Προσκαλούμε εκπροσώπους από διάφορους επιστημονικούς κλάδους και επαγγελματίες που ασχολούνται με την ανάπτυξη και τη θεραπευτική εργασία να παρακολουθήσουν το συνέδριο.

Την πρώτη μέρα του συνεδρίου θα κυριαρχήσει η επιστημονική συζήτηση. Τη δεύτερη μέρα θα πραγματοποιηθούν τα εκπαιδευτικά εργαστήρια.

Όλες οι πληροφορίες εδώ: http://www.mozg2022.bok-ump.pl/