Kim jesteśmy bez pamięci? Można stawiać czoła codziennym wyzwaniom zapominając kim jesteśmy lub jak nazywają się obiekty, które nas otaczają.
Pamięć to obszar, który trzeba wciąż badać naukowo i te badania są ciągle w toku.
Termin ten wskazuje na zdolności poznawcze, dzięki którym jesteśmy w stanie przechowywać dane i wykonywać różne działania.
Ta cenna działalność dzieli się na:

– pamięć długotrwałą (nieokreślony czas trwania)
– pamięć krótkotrwałą (mała ilość informacji przez 20/30 sekund).

Codzienne czynności charakteryzują powtarzającymi się gestami. Gdybyśmy chcieli przedstawić przykład, moglibyśmy odwołać się do pamięci, którą aktywujemy podczas jazdy: uczymy się szeregu czynności, które często powtarzane, są wykonywane automatycznie. Okazuje się, że pamięć jest centrum kontroli naszych działań i musi być zachowana. Jednak wraz z wiekiem można napotkać pewne problemy ze zdolnością zapamiętywania, takie jak choroba Alzheimera i demencja.
Zaburzenia te charakteryzują się niezdolnością do wykonywania prostych funkcji, a także narażają pamięć i relacje z bliskimi.
Trudności dotyczą nie tylko osoby dotkniętej zaburzeniem, ale rozciągają się również na rodzinę, która będzie musiała stale monitorować osoby starsze.
Funkcje związane z pamięcią dotyczą nie tylko starszych.
Wdrażanie narzędzi wspierających osoby słabsze ma podwójny cel: ochronę zdrowia osób dotkniętych tymi chorobami oraz złagodzenie obaw rodzin.
eSticky pełni funkcję technologicznego łącznika między tymi osobami i rodzinami, zapewniając przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych w ciągu dnia.