Οι επικοινωνίες και η τεχνολογία αλληλοεπηρεάζονται. Όταν προκύπτουν προβλήματα υγείας, συσκευές εξοπλισμένες με τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να βοηθήσουν στην ψυχοφυσική βελτίωση των ατόμων.
Πολλές μελέτες προσανατολίζονται στην ανάπτυξη συσκευών φιλικών προς τον χρήστη που μπορούν να διασφαλίσουν την ανθρώπινη αυτονομία και ευημερία.
Μια λέξη που δεν μπορεί να λείπει από το λεξιλόγιο μιας καλής συσκευής – ιδιαίτερα αν πρόκειται να υποστηρίξει άτομα που πάσχουν από πολύπλοκες ασθένειες – είναι η προσβασιμότητα.

Το έργο eSticky ισορροπεί μεταξύ της φροντίδας και την τεχνολογικής ανάπτυξης.
Συμμετέχει στο συμπόσιο Suitceyes, χάρη στη συμβολή της @Harpo Sp. z o.o, με μια ομιλία που αποσκοπεί να τονίσει τη σημασία των οθονών ως το κύριο εργαλείο υποστήριξης για τους ηλικιωμένους.

Το Συμπόσιο, που προωθείται από τη SUITCEYES, προωθεί τη συζήτηση για τη ζωή μέσω της εκδήλωσης – Ζώντας μέσω της αφής – Έξυπνη, Απτική Επικοινωνία για Ένταξη, Προσβασιμότητα και Συμμετοχή.

Η σελίδα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο https://suitceyes.eu/program/