Rewolucja spowodowana wprowadzeniem ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) sprzyja dobrobytowi społecznemu poprzez wprowadzanie inteligentnych systemów.
Powstające technologie, stosowane w każdej dziedzinie, aby uzyskać zadowalające wyniki, wymagają solidnej fazy eksperymentów.

Parterzy projektu mogą pochwalić się ogromną satysfakcją z pierwszego testu technicznego sprzętu eSticky.

Firma macierzysta projektu eSticky, HICS, wraz z pozostałymi partnerami rozpoczyna fazę testową systemu sprzętowego cyfrowej karteczki samoprzylepnej.
Konsorcjum, stworzone, aby pomagać osobom z trudnościami poznawczymi związanymi z funkcjonowaniem pamięci, inwestuje w technologię Bluetooth o niskim zużyciu energii i zdalne połączenie Wi-Fi.
Model sprzętowy przeznaczony do wykorzystania w eSticky poddawany jest pierwszym testom, których celem jest wstępna obserwacja, ocena i analiza wyników.
Interfejs, jego użyteczność i czas reakcji są częścią procedur należących do technologii ICT, ponieważ wymagają empirycznej obserwacji i weryfikacji. Końcowy test produktu ma kluczowe znaczenie dla produkcji i dystrybucji na rynku.