Demencja nie ma przerwy w czasach koronawirusa.
Okoliczności spowodowane samotnością i mniejszą interakcją zwykle pogarszają sytuację osób dotkniętych chorobą i ich bliskich.
Dlatego najważniejsze było dla nas wysłuchanie obaw, zmartwień i życzeń użytkowników, ich bliskich i opiekunów, głównie w związku z pomocą, jaką nasz nowy produkt eSticky będzie w stanie im udzielić.

W listopadzie i grudniu 2020 przeprowadziliśmy testy makiet interfejsu (UI) eSticky z użytkownikami. Zostały one przetestowane podczas sesji użytkowników końcowych w Polsce i Austrii.
Dotychczas swoje opinie wyraziło ogółem 27 użytkowników pierwszo- i drugorzędowych oraz profesjonalnych opiekunów (9 mężczyzn i 18 kobiet w wieku 34-67 lat z miast i wsi). Umiejętności informatyczne były równomiernie rozłożone wśród uczestniczących użytkowników – od małych, po średnie, do wysokich (wszyscy użytkownicy mieli przynajmniej niewielkie doświadczenie z systemami informatycznymi). Niestety ze względu na obowiązujące restrykcje większość wywiadów w 2020 roku musiała odbyć się online.

Interfejs użytkownika był ogólnie postrzegany pozytywnie. Mogliśmy również zabrać ze sobą dobre sugestie i pomysły oraz przekazać je naszym kolegom z projektu w zakresie dalszego projektowania i rozwoju technicznego.