Ο σκοπός της συσκευής είναι να μπορεί να μεταφέρει πληροφορίες με σαφήνεια και διαφάνεια σε άτομα με προβλήματα μνήμης, αλλά το έργο συμβολίζει περισσότερα.
Η διεπαφή γίνεται ένα δεύτερο δέρμα και η οθόνη δεν γίνεται αντιληπτή ως εξωτερικό σώμα.
Αυτή η σκέψη ανοίγει τον προβληματισμό για ένα ακόμη πιο αποτελεσματικό και χωρίς αποκλεισμούς σχέδιο επικοινωνίας.

Η υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού σχεδίου απαιτεί να μελετηθεί λεπτομερώς η επικοινωνιακή πτυχή: όχι μόνο για τη δυνατότητα επιλογής της γλώσσας με την οποία θα αλληλεπιδράσει κανείς μέσω της συσκευής, αλλά επίσης, και πάνω απ’ όλα, για την τεχνολογική και κοινωνική σημασία που αντιπροσωπεύει η ανάπτυξη αυτής της συσκευής.

Η στρατηγική επικοινωνίας είναι το δυνατό σημείο σε ένα διεθνές έργο, καθώς μόνο ως συνάρτηση ενός αποτελεσματικού σχεδίου επικοινωνίας είναι δυνατόν να κατανοηθούν και ποια είναι τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από το ψηφιακό post-it.

Τον Ιούνιο, οι εταίροι πέτυχαν με υπερηφάνεια τους πρώτους στόχους του έργου, επιλέγοντας επίσης τα συστήματα επικοινωνίας που είναι κατάλληλα για τη διάδοση του σκοπού του έργου, περιγράφοντας τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που ανήκουν στην επικοινωνιακή σφαίρα.