Η εστίαση της προσοχής στη φάση του σχεδιασμού και στην κατασκευή μιας συμπαγούς αρχιτεκτονικής συστήματος είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία ενός προϊόντος.
Στόχος του έργου e-Sticky είναι να υποστηρίξει άτομα με προβλήματα μνήμης, ώστε να διατηρήσουν την αυτονομία της ζωής τους. Προκειμένου να αναπτυχθεί μια λειτουργική και ασφαλής συσκευή, είναι πρωταρχικής σημασίας η σύλληψη μιας ισχυρής και στιβαρής δομής υλικού που μπορεί να διασφαλίσει τη λειτουργία της συσκευής. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να αναπτυχθεί με εξαιρετική προσοχή είναι η πλατφόρμα λογισμικού, η οποία καθιστά δυνατή τη δραστηριότητα της συσκευής.

Η τεχνολογία που επιλέχθηκε για το σχεδιασμό του ψηφιακού post-it είναι φιλική προς το χρήστη.
Αυτή η λύση προσφέρει μια άμεση και απλοποιημένη διεπαφή με διαισθητική λειτουργία, εμπλέκοντας έτσι τον χρήστη. σε αυτό το έργο είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η απλότητα της συσκευής, καθώς πρέπει να αποτελεί βοήθεια για όσους τη χρησιμοποιούν και δεν πρέπει να δημιουργεί σύγχυση ή περαιτέρω προβλήματα.
Η τεχνολογία ESticky επιλέγει τη φιλική προς τον χρήστη λειτουργία πλοήγησης με στόχο να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο: από μινιμαλιστική και σαγηνευτική αισθητική έως αναφορά σφαλμάτων με εύκολα κατανοητή οπτική γλώσσα.